Cách viết bản kiểm điểm cá nhân học sinh các cấp mới nhất 2023

Bạn đang được thầy, cô của mình yêu cầu viết bản kiểm điểm cá nhân? Thường thì điều này đồng nghĩa với việc bạn đang vi phạm các quy tắc của nhà trường. Vậy làm sao để biết cách viết bản kiểm điểm nhằm xem xét và rút kinh nghiệm cho bản thân?


Đừng lo, đội ngũ INVERT chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách viết bản kiểm điểm học sinh đơn giản, chi tiết thông qua bài viết sau.I. Bản kiểm điểm là gì?


Bản kiểm điểm học sinh là văn bản do học sinh tự viết và không theo một khuôn mẫu nào. Nhằm tự kiểm điểm và đánh giá lại hành vi của bản thân khi xảy ra sai sót hay trong suốt một năm học/ học kỳ đã làm được gì. Từ đó, bạn có thể tự phê bình và đưa ra phương hướng phát triển cho học kỳ tiếp theo.


Một số mẫu bản kiểm điểm nhận lỗi của học sinh được cập nhật mới nhất năm 2023:


  • Bản kiểm điểm nói chuyện riêng trong giờ học
  • Bản kiểm điểm nhận lỗi không làm bài tập
  • Bản tự kiểm điểm học sinh không thuộc bài
  • Bản kiểm điểm không chép bài
  • Bản kiểm điểm đánh nhau
  • Bản tự kiểm điểm tự ý nghỉ học
  • Bản kiểm điểm học sinh không đội mũ bảo hiểm vi phạm giao thông
  • Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm cho học sinh các cấp 1, 2, 3II. Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm học sinh cấp 1, 2, 3 đơn giản


1. Mẫu bản kiểm điểm dành cho học sinh số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN KIỂM ĐIỂM


Kính gửi : (1)……………………………………………………………………………………


Họ và tên học sinh:……………………………………………………………………………..


Lớp ………………………..……………………Năm học: ……………


Sinh ngày : ………. tháng ………. năm …………………………………………………….


Hiện đang trú tại: ……………………………………………….………………………………………


Họ, tên bố (mẹ hoặc người đỡ đầu):………………………….………………………………….


Nay em tự viết bản kiểm điểm trình bày về khuyết điểm của em như sau:


(2)…………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………….(3)…………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………….


…………, ngày…. tháng ………năm……


                                                                                                Người viết


                                                                                         (Ký, ghi rõ họ, tên)Ghi chú:


(1) Một trong các: Trường, Khoa, GVCN, GV bộ môn


(2) Nêu thời gian, nguyên nhân, diễn biến vụ việc, tác hại, phân tích đúng sai, ảnh hưởng của vụ việc do mình gây ra. Nêu thái độ suy nghĩ hối lỗi, hứa sửa chữa khuyết điểm, nguyện vọng và cam kết của bản thân sau vụ việc)


(3) Nếu đến mức xử lý kỷ luật thì ghi một trong các hình thức: Khiển trách, Cảnh cáo, Đình chỉ học tập hay Buộc thôi học.


Bạn có thể tải File World bản kiểm điểm dành cho học sinh số 1


Link tải DOWNLOAD


2. Mẫu bản kiểm điểm dành cho học sinh số 2


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN


Kính gửi: Ban giám hiệu trường: ………………………………………


                Giáo viên chủ nhiệm lớp: ……………………………………


Em tên là: ……………………………………………………Là học sinh lớp ………………………..


Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:


Nội dung sự việc: (trình bày tóm tắt nội dung việc mình gây lỗi và nguyên nhân)………………….……………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………………………………….


Em tự nhận thấy lỗi của mình là:………………………………(lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.


Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.


Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!


…………, ngày … tháng … năm………


Chữ ký học sinh                                                          Chữ ký phụ huynh


(Ký, ghi rõ họ tên)                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)


Bạn có thể tải File World bản kiểm điểm dành cho học sinh số 2


Link tải DOWNLOAD


3. Mẫu bản tự kiểm cá nhân của học sinh vào cuối mỗi kỳ học, mỗi một năm học:                                          BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN


Học kì ……. (năm học 20…… – 20……)


Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ………………………………………………………..


Em tên là: ………………………………………………………………………………………..


Học sinh lớp Trường THPT ……………………………………………………………………


Trong học kì …… (năm học 20…… – 20…..) vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau


– Về ưu điểm:


Hoạt động phong trào: …………………………………………………………………………


Học tập: ……………………………………………………………………………………………


Vấn đề khác: ……………………………………………………………………………………..


– Khuyết điểm: Trong học kì …… vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:


Phạm
Phạm
Vắng không phép
Không chuẩn bị bài
Không làm bài tập
Không học bài
Bị điểm kém (<5)


Số lần
 
 
 
 
 
 


Không phù hiệu
Không đồng phục
Bị quản sinh phê bình
Mất TT
Bị phê bình ghi SĐB
Đánh nhau
Vô lễ với giáo viên


Số lần
 
 
 
 
 
 Vi phạm khác: ………………………………………………………………………………………………………


* Tự xếp loại hạnh kiểm: ………………………………………………………………………………………………………


* Ý kiến cá nhân: ………………………………………………………………………………………………………Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!


………., ngày…tháng…năm……                                                                                                                                                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)


Bạn có thể tải File World bản kiểm điểm dành cho học sinh vào cuối mỗi kỳ học, năm học


Link tải DOWNLOAD


4. Mẫu bản kiểm điểm nói chuyện riêng trong giờ học


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN


Kính gửi: Thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp…..cùng toàn thể thầy, cô giáo bộ môn


Tên em là:…………………………………………………..sinh ngày: …………………….


Hiện là học sinh lớp ………. Trường……………………………………………………….


Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:


Vào ngày …………, trong giờ học môn ……….. do thầy ……….. phụ trách giảng dạy, em có mắc lỗi đó là nói chuyện, ồn ào trong giờ học làm ảnh hưởng tới tập thể lớp và thầy giáo.


Em tự nhận thấy, lỗi của mình là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn tới lớp và làm thầy, cô phiền lòng.


Vì vậy, em viết bản kiểm điểm này để nhận lỗi trước thầy cô và tập thể lớp. Em cảm thấy rất hối hận vì đã để xảy ra chuyện này. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy cô đề ra. Kính mong nhận được sự tha thứ và giúp đỡ từ thầy cô và các bạn trong lớp. Em xin chân thành cảm ơn!


…….., ngày…/…/……….


Ý kiến của phụ huynh                                                           Học sinh


 (Ký, ghi rõ họ tên)                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)


Bạn có thể tải File World bản kiểm điểm dành cho học sinh nói chuyện riêng trong giờ học


Link tải DOWNLOAD


5. Mẫu bản kiểm điểm không làm bài tập về nhà


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN


Kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp …………………………


Tên em là …………………………………………………Là học sinh lớp …………………


Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:


Do tối qua mải chơi (buồn ngủ, xem phim….. ghi lý do chính đáng để thầy cô xem xét) nên em đã quên làm bài tập về nhà.………………………………………………………


Em tự nhận thấy lỗi của mình là: …..…………………………… (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.


Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.


Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!


…………., ngày…..tháng……năm…….                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên)


6. Mẫu bản kiểm điểm học sinh không học thuộc bài


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN


Kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp ………………………………………………………….………


Tên em là …………………………………………………Là học sinh lớp …………………………


Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:


Do tối qua mải chơi (buồn ngủ, xem phim….. ghi lý do chính đáng để thầy cô xem xét) nên em đã quên học bài cũ.


Em tự nhận thấy lỗi của mình là: …..……………………………… (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.


Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.


Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!


…………, ngày … tháng … năm………


Chữ ký học sinh                                                          Chữ ký phụ huynh


(Ký, ghi rõ họ tên)                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)Bạn có thể tải File World bản kiểm điểm học sinh không học thuộc bài


Link tải DOWNLOAD


7. Mẫu bản kiểm điểm học sinh nghỉ học không phép


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢN KIỂM ĐIỂMKính gửi: ………………………………………………………..


Họ và tên học sinh: …………………………………………………………………..………..


Lớp ………………………..……………………Năm học: ……………………………..……….


Sinh ngày : ………. tháng ………. năm …………………………………………………….


Hiện đang trú tại: ………………………………….………………………………………….……….


Họ, tên bố (mẹ):………………………………………………………………………..……….


Nay em tự viết bản kiểm điểm trình bày về khuyết điểm của em như sau:


Ngày……………. do bị ốm (ghi lý do thuyết phục để thầy cô tin tưởng) nên em đã nghỉ học mà quên xin phép, thầy cô.


Với lỗi vi phạm này, căn cứ Nội quy, Quy chế nhà trường, em xin nhận hình thức kỷ luật như sau:


……………………………………………………………………………………………….……….


……………………………………………………………………………………………….……….


…….., ngày…. tháng ………năm….


                                                                                      Người viết


                                                                                (Ký, ghi rõ họ, tên)


Bạn có thể tải File World bản kiểm điểm học sinh nghỉ học không phép


Link tải DOWNLOAD


8. Mẫu bản kiểm điểm học sinh không đội mũ bảo hiểm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢN KIỂM ĐIỂMKính gửi : – Ban giám hiệu Trường THCS…………………..


                  – Giáo viên chủ nhiệm lớp…………………………


Em tên là:………………………………………………………………………………………….


Sinh ngày:………………………………………………………………………………………….


Học sinh lớp:………………………………………………………………………………………


Trường:……………………………………………………………………………………………..


Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..


Số điện thoại:……………………………………………………………………………………..


Nội dung vi phạm: Vào ngày…/…/……., trên đường từ nhà tới trường, em có tham gia giao thông bằng phương tiện xe đạp điện. Do em không đội mũ bảo hiểm nên đã được các chú cảnh sát giao thông lập biên bản và yêu cầu phải viết bản kiểm điểm nhận lỗi vi phạm có sự xác nhận của nhà trường.


Em nhận thấy hành vi vi phạm luật giao thông của em là sai trái và đáng bị lên án. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và nội quy, quy định của nhà trường.


Kính mong Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm tha thứ cho em và xác nhận vào bản kiểm điểm này cho em.


Em xin trân trọng cảm ơn!


…………., ngày… tháng… năm …….


Xác nhận của                    Xác nhận của GVCN           Học sinh vi phạm


Ban giám hiệu.                 (Ký và ghi rõ họ tên)             (Ký và ghi rõ họ tên)


Bạn có thể tải File World bản kiểm điểm học sinh không đội mũ bảo hiểm


Link tải DOWNLOAD


9. Mẫu bản tự kiểm điểm của học sinh không ở cùng bố mẹ


Sở GD&ĐT………………….             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Trường………………………                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                 


                                         BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM                 - Giáo viên chủ nhiệm lớp………….


Em tên là:…………………………………………………………. Học sinh lớp:………………….


Nơi ở:…………………………………………………………………………………………………..


Hiện ở với (đối với HS không ở với cha mẹ):………………………………………………….


Họ tên cha:…………………………………………………….. Số điện thoại:………………….


Họ tên mẹ:……………………………………………………… Số điện thoại:………………….


Số điện thoại liên lạc gần nhất (đối với HS không ở với cha mẹ):………………………..


Vi phạm nội quy vào ngày…..tháng…..năm…… Vi phạm lần thứ:………………………..


Nội dung vi phạm:……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………..


thuộc điều……………………………….. của trường……………………………………………


Em nhận thấy việc làm của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý kỷ luật với mức độ cao hơn.


……………., ngày…..tháng……năm…….                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)


III. Một số lưu ý khi viết bản tự kiểm điểm cá nhân học sinh


Để giúp các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc viết bản kiểm điểm cũng như nhanh chóng được thầy, cô giáo chấp thuận, bạn cần lưu ý một số điều sau: 


– Quốc hiệu: Bạn cần ghi bằng chữ in hoa và được trình bày ra giữa trang giấy


Ví dụ:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


– Ghi rõ ngày tháng lập biên bản


– Tiêu ngữ: Bạn phải ghi rõ bản kiểm điểm về việc gì, viết chữ in hoa và trình bày ra giữa trang giấy.


Ví dụ:


BẢN KIỂM ĐIỂM


V/v: Đi học quên vở bài tập toán số


– Phần “Kính gửi”: Bạn nêu rõ gửi ai và trình bày ra giữa trang giấy.


Ví dụ:


Kính gửi: cô giáo chủ nhiệm lớp 7B– Nêu rõ thông tin người viết bản kiểm điểm, học sinh lớp nào


Ví dụ:


Em tên là: Nguyễn Văn A, học sinh lớp: 7B– Thời gian vi phạm, lý do viết bản kiểm điểm.


– Lời hứa của bản thân về việc vi phạm.


Ví dụ: Em biết việc làm sai trái trên của em là chưa tốt và chưa chấp hành nghiêm túc nội quy học tập của nhà trường. Em rất ân hận về việc làm này.


Em xin hứa sẽ nay về sau em sẽ mang vở bài tập đầy đủ.


– Chữ ký của người lập kiểm điểm: Tới đây, tuỳ vào lý do của bản kiểm điểm và bạn có thể cần cả chữ ký của phụ huynh học sinh.